ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
   
         บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ก่อ ตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และนโยบายการบริหารงานที่โปร่งใส ตลอดระยะเวลามากกว่า 12 ปี ที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสุดยอดแห่งเทคโนโลยีชั้นนำจากผู้ผลิตสู่ผู้ บริโภคโดยตรง โดยมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการทั้งก่อนละหลังการขาย ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีขององค์กรเป็นไปอย่างต่อ เนื่อง โดยแบ่งธุรกิจออกเป็นหมวดสินค้าได้ดังนี้:- zynek
         IT Product : ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภท คอมพิวเตอร์, เครื่องเซิร์ฟเวอร์, โน้ตบุค, ปริ้นเตอร์, ซอร์ฟแวร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
         OA & Communication : ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เครื่องโทรศัพท์, โทรสาร, โทรศัพท์ตู้สาขา, เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
         AV Product : ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทภาพและเสียง เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์), จอแสดงภาพแบบพลาสม่า, แอลซีดีทีวี, กล้องถ่ายภาพดิจิตอลทั้งแบบภาพนิ่งและเคลื่อนไหว, ระบบเครื่องเสียง
         CCTV & Security : ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องบันทึกภาพ (DVR) และกล้องถ่ายภาพสำหรับงาน ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ทั้งแบบอนาล็อค และดิจิดอล (IP Camera) และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยมีสินค้าให้เลือกทั้งคุณภาพญี่ปุ่น และคุณภาพไต้หวัน โดยสามารถแยกรายละเอียดออก เป็นหมวดๆ ได้ดังนี้:-
          ระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพญี่ปุ่น “PANASONIC” มีทั้งเครื่องบันทึกภาพ DVR และ
ตัวกล้องวงจรปิด เลนส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง กล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล สินค้าทุกตัวรับประกันโดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
          ระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพไต้หวัน “AVTECH” เป็นกล้องวงจรปิดที่ผลิตและขายมากที่สุดในโลก ที่มีเครื่องบันทึกภาพ DVR
ทั้งแบบอนาล็อก และกล้องระบบดิจิตอล (IP Camera) รับประกันสินค้าโดย ”AVTECH” จากประเทศไต้หวัน โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งได้รับการอบรมจาก “AVTECH” ประเทศไต้หวันโดยตรง
          เลนส์ “EVETAR” สินค้าคุณภาพมาตรฐานจากประเทศจีน มีทั้งชนิด Fixed และ Vari-Focal
   
         บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด มีความมั่นใจในสินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย และการให้บริการหลังการขายที่ทางบริษัทฯ
มีนโนบายการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่าน มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการดังกล่าว และทางบริษัทฯ ยินดีน้อมรับคำติชมจากท่านเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการให้ดี ยิ่งๆ ขึ้นไป
   
         บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ท่านสามารถเดินทางโดย รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ลงสถานีรัชดาภิเษก ทางออกประตู ที่ 3 หากท่านขับรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของอาคารโอลิเปียไทยทาวเวอร์
   
         
         
         
         
 
           
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV