ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
   
  บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี จำกัด
  444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   
  Zynek Technologies Co.,Ltd.
  4th Floor Olympia Thai Plaza,
444 Ratchadapisek Rd.,Samsennok,
Huaykwang, Bangkok 10310
   
  Tel : 66.02.5134330
  Fax : 66.02.5134426
  E-mail : info@zynektechnologies.co.th
   
   
 
 
   
   
       
       
         
         
         
 
           
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV