ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
 

เทคนิคการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ Desktop

 
 
 
  รูปการทำงานของของระบบคอมพิวเตอร์  
 
รูปการทำงานของของระบบคอมพิวเตอร์
 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์มีดังต่อไปนี้

 
    งบประมาณ การตั้งราคาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าหากเรารู้จักอุปกรณ์เลือกดูคุณสมบัติดีแล้วจะเห็นว่าคุณสมบัติอาจเหมือนกันแต่ราคาต่างกันมาก นั่นเพราะส่วนหนึ่งมาจากวัสดุที่ใช้งานอาจคงทนดีกว่า และการออกแบบดีไซต์มีฟังก์ชันมารองรับได้มากกว่า ดังนั้นการตั้งราคาจึงต้องดูความเหมาะสมทั้งด้านคุณสมบัติและความทนทานต่อการใช้งาน

  ลักษณะงานที่นำไปใช้งาน การนำไปใช้งานให้ได้ประโยชน์ต่อการใช้งานได้มากก็ต้องเลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับคุณสมบัติที่จะนำไปใช้ เช่นงานด้านกราฟฟิก ก็ต้องเลือกการ์ดจอที่มี GPU แยกและมี RAM ในการช่วยหน่วยความจำให้อ่านและเขียนคำสั่งได้ไวเพราะกราฟฟิกเป็นการ Encoder และ Decoder ในเวลาเดียวกัน และถ้าต้องการนำไปใช้งานด้านการทำงานด้วยโปรแกรมพร้อมๆกันหลายโปรแกรมก็ต้องเลือก CPU ที่มีระบบทำงานได้แบบ Multi-threads หรือ Hyper-Treading และมีหน่วยกักเก็บข้อมูล(L Caches) สูงเช่น L3=12Mb

  ยี่ห้อและการรับประกัน การหาคุณสมบัติที่ดีก็ต้องเป็นที่ยอมรับของสากล จึงต้องเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละแบรนด์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นำเข้ามาผลิตชิ้นส่วนในเมืองไทย ซึ่งการที่บริษัทจะรับประกันนานไม่ใช่จะเป็นการดีเสมอเพราะผู้ผลิตจะทราบถึงอุปกรณ์ที่นำเข้ามาผลิตกับระยะเวลาในการรับประกัน บางครั้งพอหมดประกันอุปกรณ์อาจเกิดปัญหาช่วงนั้นก็ได้ ดังนั้นถ้าต้องเลือกอุปกรณ์ก็ต้องเลือกศูนย์รับประกันและเคลมสินค้าด้วย เพราะถ้าอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาเวลาส่งให้ศูนย์เคลมอาจใช้เวลานานหรือซ่อมแซมนำของเก่าที่ใช้ได้มาเปลี่ยนให้แทน ถ้าบริษัทที่มั่นใจว่าสินค้าดีจริงบริษัทก็จะทำการเปลี่ยนใหม่ให้ถ้าหากตรวจพบอาการเสียจริง

  บริการของผู้ขาย เป็นจุดที่ผู้เลือกซื้อจะต้องสังเกต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องอาศัยความเข้าใจและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พอสมควรจึงต้องสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง ดังนั้นผู้ซื้อต้องสังเกตผู้ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่าขณะให้บริการมีการแนะนำรุ่นที่ดีกว่าหรือปฏิเสธการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกว่าหรือไม่ เพราะอุปกรณ์ที่ใช้งานอาจมีรุ่นเก่าใหม่ในแต่ละวันไม่เท่ากัน และมีการทดสอบการใช้งานพร้อมการแนะนำโปรแกรมที่ใช้งานได้อย่างเข้าใจรวมถึงการบริการหลังการขายกรณีเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งอาจเกิดอุปกรณ์บกพร่องไม่สามารถแก้ได้

  ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้วยตัวเองสำหรับคอมพิวเตอร์จะทำให้เข้าใจมากกว่าการถามจากคนอื่นหรือเรียนในห้องเรียน เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาจากคนที่คิดเงื่อนไขในการจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถคำนวนคำสั่งพร้อมกันหลายล้านคำสั่งในเวลาเดียว จึงเกิดการใช้งานที่เคยชินและสร้างเงื่อนไขในการใช้งานให้กับตนเอง ดังนั้นการรู้จักหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวจะทำให้เรารู้จักที่จะใช้งานของหน้าที่นั้นๆ เมื่อเกิดปัญหาก็จะตั้งสมมติฐานได้ว่าลักษณะที่เกิดปัญหามาจากการทำงานของหน้าที่ใด จึงแก้ปัญหานั้นได้
 
     
  การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบ Desktop มีทางเลือก 2 แบบ คือ  
    คอมพิวเตอร์ประกอบ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่แยกชิ้นกันซึ่งเป็นกำหนดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตัวเองโดยการนำมาประกอบไว้บนเมนบอร์ดหรือแผงวงจรหลัก ที่บรรจุลงเคสและต่ออุปกรณ์เช่นจอภาพ เมาส์และคีย์บอร์ด การประกอบคอมพิวเตอร์เอง  
      ข้อดี คือ การได้เลือกคุณสมบัติ ราคา ยี่ห้อและการรับประกัน ได้ด้วยตนเองซึ่งจะต่างกับคอมพิวเตอร์สำเร็จคือจะได้รับการประกันทั้งเครื่องอย่างน้อย 1 ปี และคุณสมบัติก็จะถูกจำกัด ดังนั้นเมื่อลองเปรียบเทียบคุณสมบัติของทั้งสองแบบก็จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์แบบประกอบเองราคาจะถูกกว่าและยังได้รับประกันแยกชิ้นส่วนตั้งแต่ 1 ปีถึงตลอดอายุการใช้งาน
    ข้อเสีย คือ ต้องตรวจดูเองว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ และต้องนำอุปกรณ์แต่ละตัวมาประกอบเข้าด้วยกันเอง และลงโปรแกรมต่างๆ เอง โดยส่วนมากคอมพิวเตอร์ประกอบมักเกิดปัญหาอุปกรณ์แยกชิ้นเนื่องจากการออกแบบไม่ได้เจาะจงมาเพื่ออุปกรณ์ที่รองรับโดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาลองเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหมือนกันดูก็จะเจออาการเสียของอุปกรณ์นั้นๆ โดยง่ายและถ้าอุปกรณ์ตัวนั้นเสียก็สามารถซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนและลงไดร์ฟเวอร์ตัวนั้นก็สามารถใช้งานได้
 
 
คอมพิวเตอร์ประกอบ
 
     
    คอมพิวเตอร์สำเร็จ (Brand) เป็นที่นิยมเพราะเลือกซื้อง่าย มีอุปกรณ์ครบ มีรูปลักษณะดีไซต์สวยดูดีเข้ากันทุกชิ้นส่วน  
      ข้อดี มีบริการให้คำปรึกษาโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต การติดตั้งโปรแกรมควบคุม (Driver) ง่ายเพราะอุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้รองรับอุปกรณ์ที่ประกอบภายในเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับการทำงานเฉพาะอย่าง การทำงานจะเหมือนกับการทำงานแบบคอมพิวเตอร์ประกอบทุกอย่าง
    ข้อเสีย เมื่อเกิดอาการเสียต้องส่งเคลมทั้งเครื่องเพื่อตรวจเช็คอาการเพราะอุปกรณ์ออกแบบการทำงานร่วมกันอาการเสียอาจเสียพร้อมกันจึงตรวจเช็คด้วยตนเองได้ยาก แต่หากอยู่ในช่วงการรับประกันบางบริษัทสามารถให้บริการตรวจเช็คถึงสถานที่ติดตั้งเครื่องได้เลย แต่ถ้าหมดช่วงรับประกันจะต้องส่งเครื่องให้ทางศูนย์ยี่ห้อที่ซื้อทั้งเครื่องเพื่อซ่อมแก้ไข การส่งเคลมสินค้าก็อาจต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจซ่อมนาน แต่การซื้อคอมพิวเตอร์สำเร็จก็ทำให้การจัดการระบบที่ใช้งานร่วมกันได้ง่าย เนื่องจากอุปกรณ์จะรู้จักกันเองระหว่างอุปกรณ์ดีกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบซึ่งสร้างจากอุปกรณ์ต่างชนิด
 
 
คอมพิวเตอร์สำเร็จ (Brand)
 
     
     
  อ้างอิง : http://www.mbaknol.com/management-information-systems/computer-system-concepts-and-components/  
     
   
     
 
วันที่ลงบทความ 08 กุมภาพันธ์ 2554
บทความโดย บารมี แซ่เล้า
 
     
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV