ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
สินค้า >> หมวด OA & Communication >> แฟ็กซ์
 
 
 

Stock Code
DESCRIPTION
Price
Panasonic
KX-FT931CXรับเอกสารลงหน่วยความจำ กรณีกระดาษบันทึกหมด 28 หน้า ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator ส่งเอกสารเเบบกระจายสูงสุด 20 ปลายทาง แยกความเข้มรูปภาพเเละข้อความ 64 ระดับ
Call
KX-FT933CXรับเอกสารลงหน่วยความจำ กรณีกระดาษบันทึกหมด 28 หน้า ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator ส่งเอกสารเเบบกระจายสูงสุด 20 ปลายทาง แยกความเข้มรูปภาพเเละข้อความ 64 ระดับ ตัดกระดาษอัตโนมัติ
Call
KX-FT937CXรับเอกสารลงหน่วยความจำ กรณีกระดาษหมดบันทึก 28 หน้า ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator แยกความเข้มรูปภาพและข้อความ 64 ระดับ ระบบตอบรับอัตโนมัติดิจิตอลสมบูรณ์เเบบสูงสุด 18 นาที หน่วยความจำไม่สูญหายเเม้ไฟดับ
Call
KX-FP701CXรับเอกสารลงหน่วยความจำ กรณีกระดาษหมดบันทึก 28 หน้า ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น โทรออกอัตโนมัติ 110 เลขหมาย ด้วยปุ่ม Navigator ความเร็วโมเด็ม 9,600 bps ถาดบรรจุกระดาษ 50 แผ่น
Call
KX-FP362CXรับเอกสารลงหน่วยความจำ กรณีกระดาษหมดบันทึก 28 หน้า ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น โทรออกอัตโนมัติ 110 เลขหมาย ด้วยปุ่ม Navigator ขนาดสำเนาข่อขยาย 72 % - 200 % ความเร็วโมเด็ม 14,400 bps
Call
KX-FM386CXรับเอกสารลงหน่วยความจำ กรณีกระดาษหมดบันทึก 28 หน้า ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น โทรออกอัตโนมัต 110 เลขหมาย ด้วยปุ่ม Navigator ความเร็วโมเด็ม 14,400 bps ระบบตอบรับอัตโนมัติ สมบูรณ์แบบ สูงถึง 18 นาที
Call
 
 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และของแถมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV