ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
สินค้า >> หมวด IT Products >> ปริ้นเตอร์
 
 
 

Stock Code
DESCRIPTION
Price
Samsung
Samsung Mono Laser Printer
ML-164016 PPM, 1200x600 DPI, 150 MHz, 8MB, USB 2.0 , 150 Sht Tray
Call
ML-163016 PPM, 1200X600 DPI, 150 MHz, 8 MB, USB Only, 100 Sht Tray
Call
ML-224022 PPM, 1,200x600 DPI, 150 MHz, 8 MB, USB 2.0 , 150 Sht Tray
Call
ML-2571N24 PPM,1200x1200 DPI,400MHz,32MB, PCL6&PS3,USB2.0&Parallel&Ethernet 10/100 Base TX,250 Sht Tray
Call
ML-2850D28 PPM,1200x1200 DPI,400MHz,32MB, PCL6&PS3,USB2.0,250 Sht Tray,Duplex
Call
ML-2851ND28 PPM,1200x1200 DPI,400MHz,32MB, PCL6&PS3,USB2.0&Ethernet 10/100 Base TX,250 Sht Tray,Duplex
Call
ML-2855ND28/30 PPM,1200x1200 DPI,400MHz,64MB, PCL6&PS3,USB2.0&Ethernet 10/100 Base TX,250 Sht Tray, 50MP, Duplex
Call
ML-3471ND33 PPM,1200x1200 DPI, 400MHz,64MB,PCL6&PS3&SPL,USB2.0 &Parallel,Ethernet10/100 Base TX,Auto Duplex
Call
ML-4050N38 PPM, 1200x1200 DPI, 400MHz, 64MB, PLC6 & PS3, USB2.0 & Parallel, 100 MP + 500 Sht Tray, Internal Network Card 10/10BaseTX
Call
ML-4551ND43 PPM, 1200x1200 DPI, 500MHz, 128MB, PLC6 & PS3, USB2.0 & Parallel, 100 MP + 500 Sht Tray, Internal Network Card 10/10BaseTX,Auto Duplex
Call
Samsung Mono Multifunction Laser Printer
SCX-43003-in-1 Laser MFP, 18 PPM, 600x600 DPI, 8 MB, USB, 250 Sht Tray, Special Copy Function
Call
SCX-4521F4-in-1 Laser MFP, 20 PPM, 600x600 DPI, 16 MB + 2MB Fax Memory, USB, 150 Sht Tray, ADF 30, Special Copy Function
Call
SF-565PRLaser Fax,16ppm,250 sht input, 150 sht output, USB 1.1(2.0campatible), 2MB fax memory, Handphone
Call
SCX-45003-in-1 Laser MFP, 16 PPM, 600x600 DPI, 8 MB, USB, 100 Sht Tray
Call
SCX-4824FN5-in-1 Laser MFP, 24PPM, 1200x1200 DPI, HiSpeed USB 2.0, Ethernet, 1MP+250, Sht Tray, ADF 30, Special Copy Function, Direct USB Port (Direct Print - Direct Scan -Back up)
Call
SCX-4828FN5 in 1 laser MFP.HiSpeed USB 2.0,28 ppm, 1200x1200 dpi,Ethernet , 1MP+250 Sht Tray,ADF50,Special Copy Function,Direct USB Port (Direct Print-Direct Scan-Back up)
Call
SCX-5530FN4 in 1 laser MFP. USB direct,28 ppm, 1200 dpi effective output, 6MB fax memory, USB¶llel, Ethernet, 150 sht output, 250 sht input, 50MP
Call
SCX-5635FN5-in-1 Laser MFP, 33PPM, 1200x1200 DPI, HiSpeed USB 2.0, Ethernet, 1MP+250, Sht Tray, ADF 50, Special Copy Function, Direct USB Port (Direct Print - Direct Scan -Back up)
Call
Samsung Color Laser Printer
CLP-31516/4 ppm, 2400x600dpi (effective output),32MB. Manual Duplex,150 sht input, 100 sht tray output, Hi-Speed USB 2.0 ( Black), มีสาย USB มาให้ในกล่องแล้วค่ะ
Call
CLP-310N16/4 ppm, 2400x600dpi (effective output),32MB. Manual Duplex,150 sht input, 100 sht tray output, USB 2.0, Ethernet 10/100 base TX
Call
CLP-350N19/5 ppm, 2400x600dpi (effective output),128MB. Manual Duplex,150 sht input, 100 sht tray output, USB 2.0, Ethernet 10/100 base TX
Call
CLP-610ND20/20 ppm, 2400x600dpi (effective output),128MB,Auto Duplex,250 sht input+100MP, 200 sht tray output, USB 2.0, Ethernet 10/100 base TX
Call
CLP-660ND24/24 ppm, 2400x600dpi (effective output),128MB,Auto Duplex,250 sht input+100MP, 200 sht tray output, USB 2.0, Ethernet 10/100 base TX
Call
CLX-3170FN16/4 ppm, 2400x600dpi (effective output),150 sht input, 100 sht tray output, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Copy, Scan, fax
Call
CLX-6210FX20/20 ppm, 2400x600dpi (effective output),250+100 sht input, 170 sht tray output, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Copy, Scan, fax,USB Direct Print
Call
CLX-6240FX24/24 ppm, 2400x600dpi (effective output),250+100 sht input, 170 sht tray output, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Copy, Scan, fax, USB Direct Print
Call
CLP-770ND32/32 ppm, 2400x600dpi (effective output),128MB,Auto Duplex,500 sht input+100MP, 200 sht tray output, USB 2.0, Ethernet 10/100 base TX
Call
 
 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และของแถมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV