ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
สินค้า >> หมวด OA & Communication >> พานาบอร์ด
 
 
       

Stock Code
DESCRIPTION
Price
Panasonic
UB-5310สองหน้ากระดาน แบบ Endless / ขนาดปกติ กระดาษความร้อน / สามารถพิมพ์งานจากหน้ากระดานออกมาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาจดบันทึก /พิมพ์ข้อมูลบนหน้ากระดานลงบนกระดาษธรรมดาและสำเนาได้ 1-9 แผ่น / สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้
Call
UB-5315สองหน้ากระดาน แบบ Endless / ขนาดมาตรฐาน กระดาษธรรมดา หรือกระดาษรีไซเคิล / สามารถพิมพ์งานจากหน้ากระดานออกมาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาจดบันทึก / พิมพ์ข้อมูลบนหน้ากระดานลงบนกระดาษธรรมดาและสำเนาได้ 1-9 แผ่น / สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้
Call
UB-5815สองหน้ากระดาน แบบ Endless / ขนาดกว้าง กระดาษธรรมดา หรือกระดาษรีไซเคิล / / สามารถพิมพ์งานจากหน้ากระดานออกมาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาจดบันทึก / พิมพ์ข้อมูลบนหน้ากระดานลงบนกระดาษธรรมดาและสำเนาได้ 1-9 แผ่น / สามารถต่อเชื่อกับคอมพิวเตอร์ได้
Call
UB-5325สองหน้ากระดาน แบบ Endless / กระดาษขนาด A4 หรือ Letter พิมพ์สำเนา หรือกระดาษรีไซเคิล / ระบบการพิมพ์แบบ Fusion Thermal Transfer Type / พิมพ์ข้อมูลบนหน้ากระดานลงบนกระดาษธรรมดาและสำเนาได้ 1-9 แผ่น / สามารถต่อเชื่อกับคอมพิวเตอร์ได้
Call
UB-5825สองหน้ากระดาน แบบ Endless / กระดาษขนาด A4 หรือ Letter พิมพ์สำเนา หรือกระดาษรีไซเคิล / ระบบการพิมพ์แบบ Fusion Thermal Transfer Type / พิมพ์ข้อมูลบนหน้ากระดานลงบนกระดาษธรรมดาและสำเนาได้ 1-9 แผ่น / สามารถต่อเชื่อกับคอมพิวเตอร์ได้
Call
UB-7325สี่หน้ากระดาน แบบ Endless / กระดาษขนาด A4 หรือ Letter พิมพ์สำเนา หรือกระดาษรีไซเคิล / ระบบการพิมพ์แบบ Fusion Thermal Transfer Type / พิมพ์ข้อมูลบนหน้ากระดานลงบนกระดาษธรรมดาและสำเนาได้ 1-9 แผ่น / สามารถต่อเชื่อกับคอมพิวเตอร์ได้
Call
 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และของแถมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV