ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
สินค้า >> หมวด OA & Communication >> ตู้สาขาโทรศัพท์ >> ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TDA200
 
 
 
 
ราคาพิเศษ : Call
ราคานี้ยังไม่รวม VAT, ค่าขนส่ง, และบริการ
 
 
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TDA200
 
คุณสมบัติ
ความสามารถสูงสุดของระบบ TDA200BX สูงสุดที่ 256 พอร์ต (แบบดิจิตอล)
ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอล แบบไฮบริท ไอพี พอร์ทสายนอก 128 ch
พอร์ทสายภายใน 128 พอร์ท (โดยสายนอกและสายในรวมกันไม่เกิน 256 พอร์ท)
การผนวกคุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ตู้สาขาเข้ากับเทคโนโลยี IP เป็นการสื่อสารแบบVoice Over IP
ระบบการสื่อสารแบบไร้สายสามารถรับสายจากที่ใดก็ได้ภายในสำนักงานด้วยฟังก์ชั่นที่ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย
การรวมระบบ Telecom และ IT Network เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
สามารถเลือกใช้โทรศัพท์แบบคีย์ได้หลายรูปแบบ
ง่ายและสะดวกในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย เพื่อความประหยัดค่าใช้จ่าย
ลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบแบบ Leased Line และ ISDN
มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการรัยสายหลายรูปแบบ
ระบบตอบรับอัตโนมัติทำงานเต็มประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อกับ PBX แบบดิจิตอล
สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ไร้สายแบบระยะไกล รุ่น KX-TD7680,KX-TD7690
สนับสนุนโปรโคตอน (QSIG) คือการเชื่อมต่อกับระบบยี่ห้ออื่น
 
         
   Specifications  
   ไม่มีข้อมูล  
     
 
  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และของแถมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
     
           
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV