ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
สินค้า >> หมวด OA & Communication >> ตู้สาขาโทรศัพท์ >> ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TDA600BX
 
 
 
 
ราคาพิเศษ : Call
ราคานี้ยังไม่รวม VAT, ค่าขนส่ง, และบริการ
 
 
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TDA600BX
 
คุณสมบัติ
960 สายภายใน ขยายโดยใช้ระบบเครื่องคีย์แบบดิจิตอล
ขยายสายนอกสูงสุด 640 พอร์ท
การจัดการกลุ่มสายเรียกเข้า 128 กลุ่ม
ความสามารถในการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายแบบ IP เทคโนโลยี Voice Over IP Gateway
การบันทึกข้อความโทรเข้า 1,000 หมายเลข
รองรับการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่านพอร์ท USB
สามารถเซ็ทระดับการโทรออก 7 ระดับ
ดนตรีพักสาย (MOH) จำนวน 2 พอร์ท
สนับสนุนโปรโคตอน (QSIG) คือการเชื่อมต่อกับระบบยี่ห้ออื่น
ระยะเวลาการ Memory Backup 7 ปี
สามารถติดตั้งการ์ดสายในได้สูงสุด 10 การ์ด (หมายเหตุ : การ์ด CS-INF (KX-TDA0144)ต่อได้สูงสุด 4 การ์ด และการ์ดสายใน + การ์ด CS-INF ได้ไม่เกิน 10 การ์ด
สามารถติดตั้งการ์ดสายนอกรวมการ์ด ISDN-EXT ได้สูงสุด 10 การ์ด (หมายเหตุ : การ์ดPRI30/E1 นับเป็น 2 การ์ด)
การ์ดสายใน + การ์ดสายนอก รวมกันไม่เกิน10 การ์ด
 
         
   Specifications  
   ไม่มีข้อมูล  
     
 
  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และของแถมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
     
           
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV