ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
สินค้า >> หมวด OA & Communication >> ตู้สาขาโทรศัพท์ >> Panasonic โทรศัพท์สายเดียว รุ่น KX-T2373
 
 
 
 
ราคาพิเศษ : Call
ราคานี้ยังไม่รวม VAT, ค่าขนส่ง, และบริการ
 
 
Panasonic โทรศัพท์สายเดียว รุ่น KX-T2373
 
สนทนาโดยไม่ต้องยกหูด้วย Speaker Phone พร้อมช่องต่อสำหรับการใช้งานอุปกรณ์เสริม Headset หรือ Small Talk
ช่องต่อ Data Port สำหรับต่อเครื่องพ่วง
โทรทวนซ้ำหมายเลขโทรออกล่าสุด
ล็อคการโทรออกและล็อคจำกัดหมายเลขโทรออกได้
มีเสียงดนตรีขณะพักสาย
หน่วยความจำหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 30 ปลายทาง
ตั้งระยะเวลาในปุ่ม Flash ได้ตั้งแต่ 80 – 700 มิลลิวินาที เพื่อความสะดวกในการใช้งานกับระบบตู้สาขาต่าง ๆ
 
         
   Specifications  
   ไม่มีข้อมูล  
     
 
  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และของแถมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
     
           
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV