สินค้าหมวด Panasonic Thermal Transfer Fax Film รุ่น KX-FP701CX : ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
สินค้า >> หมวด OA & Communication >> แฟ็กซ์ >> Panasonic Thermal Transfer Fax Film รุ่น KX-FP701CX
 
 
 
 
ราคาพิเศษ : Call
ราคานี้ยังไม่รวม VAT, ค่าขนส่ง, และบริการ
 
 
Panasonic Thermal Transfer Fax Film รุ่น KX-FP701CX
 
คุณสมบัติ
รับเอกสารลงหน่วยความจำ กรณีกระดาษหมดบันทึก 28 หน้า
ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
โทรออกอัตโนมัติ 110 เลขหมาย ด้วยปุ่ม Navigator
ความเร็วโมเด็ม 9,600 bps
หน่วยความจำในการส่งเอกสาร 25 หน้า
ส่งเอกสารกระจาย 20 ปลายทาง
แยกความเข้มของรูปภาพและข้อความ 64 ระดับ
ความเร็วในการพิมพ์ 12 แผ่น/นาทีความละเอียด 600 dpi
มีช่องสำหรับต่อเครื่องโทรศัพท์พ่วง
แสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า
มีระบบส่งเอกสารจากหน่วยความจำ
ถาดบรรจุกระดาษ 50 แผ่น
ตั้งเวลาส่งเอกสารภายใน 24 ชั่วโมง
ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 แห่ง
มีระบบดึงเอกสาร
จำนวนสำเนาสูงสุด 50 ชุด
ขนาดสำเนาข่อขยาย 72 % - 200%
ความยาวของฟิล์ม 70 เมตร
 
         
   Specifications  
   ไม่มีข้อมูล  
     
 
  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และของแถมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
     
           
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV